Saturday, 19/09/2020 - 18:19

Deutsche sprache

Anna Karenina

Eerste boek Tweede boek Derde boek Vierde boek Vijfde boek Zesde boek                    

Zesde boek

I. Het was reeds de derde maand, dat de Lewins in Moskou woonden. Het tijdstip, waarop volgens de nauwkeurigste berekeningen Kitty bevallen moest, was reeds lang voorbij, maar zij was nog altijd op de been en aan niets was te bemerken, dat zij veel nader bij dat tijdstip was dan voor twee maanden....

Vijfde boek

I. Toen Wronsky en Anna uit het buitenland teruggekeerd en in Petersburg aangekomen waren, hadden zij in een der Russische hotels hun intrek genomen, Wronsky op de eerste verdieping, Anna met het kind, de min en een dienstmeisje op de tweede, waar zij vier kamers bewoonde. Den eersten dag na hun...

Vierde boek

I. Met het doel om een gewichtige aangelegenheid te onderzoeken had Alexei Alexandrowitsch besloten naar een verwijderd gouvernement te reizen. Op zijn doorreis daarheen bleef hij drie dagen in Moskou. Den tweeden dag bracht hij den gouverneur-generaal zijn bezoek. Op een hoek van de straat, waar...

Derde boek

I. In de kleine Duitsche badplaats, waar vorst Tscherbatzky zich met vrouw en dochter ophield, vormde zich dadelijk in overeenstemming met hun woning, hun naam en hun daar aanwezige kennissen een bepaalde gezelschapskring. In dezelfde Duitsche badplaats vertoefde dit jaar ook een echte Duitsche...

Tweede boek

I. Tegen het einde van den winter werd in het huis van vorst Tscherbatzky een consult gehouden, dat over Kitty’s gezondheidstoestand uitspraak doen en beslissen zou, welke maatregelen tot herstel harer verzwakte krachten zouden moeten genomen worden. Zij kwijnde weg en toen de lente kwam,...

Eerste boek

I. Gelukkige huisgezinnen zijn elkander gelijk; ieder ongelukkig gezin is daarentegen op bizondere wijze ongelukkig. In het huis der Oblonsky’s liep alles in de war. De huisvrouw was er achter gekomen, dat haar man op te vertrouwelijken voet stond met de Fransche gouvernante, en daarom had...

Andersens Märchen – Andersen’s fairy tales in German

Das ABC Buch Alles am rechten Platz Der alte Grabstein Das alte Haus Die alte Kirchenglocke Die alte Straßenlaterne Am äußersten Meer Anne Lisbeth Aufgeschoben ist nicht aufgehoben Der Bischof von Börglum und seine Sippe Die Blumen der kleinen Ida Das Bronzeschwein Der Buchweizen Der böse...

Das ABC Buch

Es war einmal ein Mann, der hatte einige neue Verse zu einem “ABC-Buch” geschrieben, solche zwei Zeilen für jeden Buchstaben wie in dem alten ABC; ihm schien, daß man etwas Neues haben sollte, die alten Verse waren so abgenutzt, und der fand seine eigenen gerade immer so gut. Das neue...

Alles am rechten Platz

Es ist über hundert Jahre her.  Da lag hinter dem Walde an dem großen See ein alter Herrenhof, der war rings von tiefen Gräben umgeben, in denen Kolbenrohr, Schilf und Röhricht wuchsen.  Drüben vom Hohlwege herüber erklangen Jagdhornruf und Pferdegetrappel, und deshalb beeilte sich das...