Thursday, 23/01/2020 - 19:16

Dansk

Hoofdstuk VI. De plaatsvervanger

Het toeval wilde, dat het regiment, waarbij de luitenant Theodule behoorde, te Parijs in garnizoen kwam. Dit gaf tante Gillenormand gelegenheid, ten tweedenmale een plan te vormen. Den eersten keer had zij verzonnen, om Marius door Theodule te laten bespieden; nu besloot zij Theodule in Marius’...

Historier på Dansk

Indholdet bliver opdateret  

“Alt på sin rette plads!”

Det er over hundrede år siden! Der lå bag skoven ved den store indsø en gammel herregård, og rundt om den var der dybe grave, hvori voksede dunhammere, siv og rør. Tæt ved broen til indkørselsporten stod et gammelt piletræ, der hældede sig ud over rørene. Omme fra hulvejen lød horn og...

“Danse, danse dukke min!”

“Ja, det er nu en vise for meget små børn!” forsikrede tante Malle; “jeg kan med bedste vilje ikke følge med!” Men lille Amalie kunne det; hun var kun tre år, legede med dukker og opdrog disse til at blive lige så kloge, som tante Malle. Der kom en student i huset; han...

“Der er forskel”

Det var i maj måned, vinden blæste endnu koldt; men foråret var der, sagde buske og træer, mark og enge; det myldrede med blomster og det lige op i det levende gærde, og der just talte foråret selv sin sag, det talte fra et lille æbletræ, der var én eneste gren, så frisk, så blomstrende,...

“Hun duede ikke”

Byfogeden stod ved det åbne vindue; han var i manchetskjorte, med brystnål i kalvekrøset og overordentlig vel barberet, selvgjort arbejde; dog var han kommet til at give sig et lille snit, men hen over det sad en lap avispapir. “Hør, du lille!” råbte han. Og den lille var ingen...

“Noget”

“Jeg vil være noget!” sagde den ældste af fem brødre, “jeg vil være til nytte i verden; lad det være nok så ringe en stilling, kun at det er godt, det jeg udretter, så er det noget. Jeg vil lave mursten, dem kan man ikke undvære! så har jeg dog gjort noget!”...

“Spørg Amagermor!”

Der var en ældgammel gulerod, så knoldet, så tyk og så tung, den havde et ganske forfærdeligt mod, den ville gifte sig med en ung, en yndig ung, lille gulerod af røddernes fineste blod. – Og brylluppet stod. Beværtningen var ubetalelig god, den kostede slet ingen penge; de slikkede...

“Ærens tornevej”

Der er et gammelt eventyr: “Ærens tornevej for en skytte, navnlig Bryde, som vel kom til stor ære og værdighed, men ikke uden efter lang og megen viderværdighed og livets farlighed;” Mangen en af os har vist som barn hørt det, måske som ældre læst det og tænkt på sin egen...

ABC-Bogen

Der var en Mand, som havde skrevet nogle nye Vers til »Abc-Bogen«; saadan to Linier til hvert Bogstav, ligesom i den gamle Abc; han syntes, at man skulde have noget Nyt, de gamle Vers vare saa forslidte, og han syntes nu altid saa godt om sine egne. Den nye Abc laae endnu kun skrevet, og...