Zondag, 01/10/2023 - 08:38

Tag: Boek II. De va

Hoofdstuk V. Gerustheid

Na zijn zuster goeden nacht te hebben gezegd, nam Monseigneur Bienvenu een der zilveren kandelaars van de tafel, gaf den anderen aan zijn gast en zeide: „Ik zal u naar uw kamer brengen, mijn vriend!” De man volgde hem. Zooals men in het voorafgaande heeft kunnen opmerken, was de woning zoodanig...