Monday, 17/06/2024 - 14:42
14:50 | 09/07/2019
Merhaba ördek baba.” – “Sağ olasın Kurugürültü.” – “Kızınla evlenebilir miyim?” – “Tabii, tabii, ama anası sağmal ineğe, ağabeyi burnubüyüğe, ablası peynirciye sor bir kere; güzel Katrin de razı gelirse bu iş olur.”

Sağmal inek nerde kalıyor?
Samanlıkta; süt sağıyor.

“Merhaba inek ana!” – “Sağ olasın kurugürültü.” – “Kızınla evlenebilir miyim?” – “Elbette; ördek baba, ağabeyi burnubüyük, ablası peynirci ve de güzel Katrin razıysa, bu iş olur.”

Nerede şu burnubüyük birader?
Odun kesiyor, çünkü para eder.

“Merhaba burnubüyük!” – “Sağ olasın kurugürültü.” – “Kız kardeşinle evlenebilir miyim?” – “Elbette, ördek baba, inek ana, burnubüyük ve de güzel Katrin razı gelirse, neden olmasın?”

Güzel Katrin nerde kalıyor?
Odasında; para sayıyor.

“Merhaba güzel Katrin.” – “Sağ olasın kurugürültü.” – “Benim yavuklum olur musun?” – “Elbette. Eğer ördek baba, inek ana, ağabeyim burnubü- yük ve ablam peynirci razı gelirse, olur bu iş.” – “Çok iyi, Katrin. Drahoma olarak ne vereceksin?” – “On dört fenik nakit, üç buçuk kuruşluk senet, yüz yirmi beş gram yemişli ekmek, bir avuç dolusu leblebi.”

Bu kadardır benim drahomam,
O da canın isterse, başka anlamam!

“Kurugürültü, senin mesleğin ne ki? Sen terzi misin yoksa?” – “Ondan daha iyi.” – “Kunduracı mı?” – “Ondan daha iyi.” – “Çiftçi mi?” – “Ondan daha iyi.” – “Marangoz mu?” – “Ondan daha iyi.” – “Değirmenci mi?” – “Ondan daha iyi.” – “Yoksa süpürgeci mi?” – “Üstüne bastın; bundan daha iyi meslek mi olur?”

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *