Thursday, 18/04/2024 - 14:38
02:59 | 19/05/2022

hhh << Countries around the world >>

Countries around the world

Countries in Asia

#

Country

Population
(2020)

Region

1

  China

1,439,323,776  

Asia

2

  India

1,380,004,385  

Asia

3

  Indonesia

273,523,615  

Asia

4

  Pakistan

220,892,340  

Asia

5

  Bangladesh

164,689,383  

Asia

6

  Japan

126,476,461  

Asia

7

  Philippines

109,581,078  

Asia

8

  Vietnam

97,338,579  

Asia

9

  Turkey

84,339,067  

Asia

10

  Iran

83,992,949  

Asia

11

  Thailand

69,799,978  

Asia

12

  Myanmar

54,409,800  

Asia

13

  South Korea

51,269,185  

Asia

14

  Iraq

40,222,493  

Asia

15

  Afghanistan

38,928,346  

Asia

16

  Saudi Arabia

34,813,871  

Asia

17

  Uzbekistan

33,469,203  

Asia

18

  Malaysia

32,365,999  

Asia

19

  Yemen

29,825,964  

Asia

20

  Nepal

29,136,808  

Asia

21

  North Korea

25,778,816  

Asia

22

  Sri Lanka

21,413,249  

Asia

23

  Kazakhstan

18,776,707  

Asia

24

  Syria

17,500,658  

Asia

25

  Cambodia

16,718,965  

Asia

26

  Jordan

10,203,134  

Asia

27

  Azerbaijan

10,139,177  

Asia

28

  United Arab Emirates

9,890,402  

Asia

29

  Tajikistan

9,537,645  

Asia

30

  Israel

8,655,535  

Asia

31

  Laos

7,275,560  

Asia

32

  Lebanon

6,825,445  

Asia

33

  Kyrgyzstan

6,524,195  

Asia

34

  Turkmenistan

6,031,200  

Asia

35

  Singapore

5,850,342  

Asia

36

  Oman

5,106,626  

Asia

37

  State of Palestine

5,101,414  

Asia

38

  Kuwait

4,270,571  

Asia

39

  Georgia

3,989,167  

Asia

40

  Mongolia

3,278,290  

Asia

41

  Armenia

2,963,243  

Asia

42

  Qatar

2,881,053  

Asia

43

  Bahrain

1,701,575  

Asia

44

  Timor-Leste

1,318,445  

Asia

45

  Cyprus

1,207,359  

Asia

46

  Bhutan

771,608  

Asia

47

  Maldives

540,544  

Asia

48

  Brunei

437,479  

Asia

hhh << Countries around the world >>Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *